Rozwój obszarów miejskich niepokoi Unię Europejską oraz polityków

– Polscy rolnicy są zaniepokojeni długoterminową wizją obszarów wiejskich w całej Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście pandemii, Reformy Wspólnej Polityki Rolnej, strategii Zielonego Ładu i szybkich zmian demograficznych – podkreślił w swoim wystąpieniu 17 marca podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie Europejskim poseł Krzysztof Jurgiel.

Nasz eurodeputowany wskazał w przedstawionym przez Komisję Europejska raporcie dotyczącym prognozy strategicznej na brak opracowania analizy wprowadzania wszystkich zmian i określenia skutków.

– I w tym raporcie mamy stwierdzenia, że występuje nadmierne uzależnienie od państw trzecich, jeśli chodzi o żywność, rośnie też zależność od zewnętrznych dostaw produktów rolnych – mówi Krzysztof Jurgiel.

Nasz eurodeputowany stwierdził również, że nie badano nowych polityk handlowych w zakresie zagrożeń wynikających z jakości produktów spożywczych, na większą uwagę zasługuje także problem ekonomiczny jeśli chodzi o umowy handlowe.

Dlatego zdaniem Jurgiela, jak najbardziej trzeba takie raporty sporządzać i jednocześnie bardziej szczegółowo odnosić się do występujących problemów.

Odnosząc się do kwestii  poruszonych przez Krzysztofa Jurgiela biorący udział w posiedzeniu AGRI Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania zaznaczył, że polityka handlowa i jej przegląd pokazują jak wpływa ona na realizację celów Zielonego Ładu.

Jeśli chodzi o przyszłe umowy, proponujemy rozdział o zrównoważonych systemach żywnościowych – mówił wiceprzewodniczącym Komisji, za przykład nowego podejścia podając Brexit i umowy o współpracy. Mówimy o zrównoważeniu, standardach, normach, jakości produktów, którymi chcemy handlować i są to bardzo ważne elementy, na które będziemy zwracali uwagę i tego też spodziewamy się od naszych partnerów – podsumował Šefčovič.